نویسنده = رضا الهی‌منش
تبیین عرفانی قضا و قدر،سرِّقدر وسرِّسرِّقدر در معارف امام علی (علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.183998.1821

سیده الهام امامزاده؛ رضا الهی‌منش


حقیقت اسماء مستأثره و نقش تکوینی و سلوکی آنها

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 207-232

10.22034/jid.2022.173690.1787

وحید آریانفر؛ رضا الهی منش


منابع معرفت‌بخش در تربیت عرفانی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 363-384

10.22034/jid.2022.100375.1455

رضا الهی منش؛ سیده زهره سیدفاطمی


تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ محمد جواد شمس؛ رضا الهی منش


سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 261-281

10.22034/jid.2021.130293.1570

مهری تاجیک کرد؛ سعید رحیمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا الهی‌منش


نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 329-354

حسین عباسی؛ حامد ناجی اصفهانی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 103-128

رضا الهی‌منش؛ نعیمه ابراهیمی علویجه؛ ایمان امینی