نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 6
1. منابع معرفت بخش در تربیت عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.132563.1573

سیده زهره سیدفاطمی؛ استاد الهی‌منش


2. تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ محمد جواد شمس؛ رضا الهی منش


3. سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 261-281

10.22034/jid.2021.130293.1570

مهری تاجیک کرد؛ سعید رحیمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا الهی‌منش


4. نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 329-354

حسین عباسی؛ حامد ناجی اصفهانی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


6. تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 103-128

رضا الهی‌منش؛ نعیمه ابراهیمی علویجه؛ ایمان امینی