نویسنده = ������������������� ������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ رضا الهی منش؛ محمد جواد شمس


2. سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-281

10.22034/jid.2021.130293.1570

مهری تاجیک کرد؛ سعید رحیمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا الهی‌منش


3. نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 329-354

حسین عباسی؛ حامد ناجی اصفهانی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


4. صراط مستقیم تکوینی در قرآن با تأکید بر آرای علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-185

رضا الهی منش؛ مصطفی فرهودی


5. تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-128

رضا الهی‌منش؛ نعیمه ابراهیمی علویجه؛ ایمان امینی