نویسنده = محمدرضا بیات
تعداد مقالات: 1
1. ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 295-315

10.22034/jid.2021.170245.1764

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات