نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 277-293

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف‌نیا؛ علی افضلی؛ یوسف غضبانی؛ رسول مزرئی