نویسنده = مهدی فرمانیان
دیدگاه جریان‌های غیرشیعی درباره فرقه ناجیه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 143-164

10.22034/jid.2022.171994.1772

محمد جواد حاجی ابوالقاسم دولابی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد حاجی ابوالقاسم دولابی


ظرفیت‌های عملی تقریب بین شیعیان و صوفیه اهل سنت پاکستان، به‌ویژه بریلویه

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 233-263

10.22034/jid.2022.140356.1603

محمد بهزاد؛ علیرضا ابراهیم؛ مهدی فرمانیان؛ تقی صادقی


سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 127-159

10.22034/jid.2022.114155.1503

نفیسه احمدوند؛ مهدی فرمانیان؛ سید مهدی علیزاده موسوی


ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 129-150

مرتضی ذبیح اللهی؛ مهدی فرمانیان


بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 96-116

مهدی فرمانیان؛ محمد انصاری


تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 85-102

فریدون محمدی فام؛ مهدی فرمانیان


بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 111-130

اعظم خوش صورت موفق؛ مهدی فرمانیان


نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی