نویسنده = مهدی فرمانیان
تعداد مقالات: 8
2. ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


3. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


4. تحلیل انتقادی اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 129-150

مرتضی ذبیح اللهی؛ مهدی فرمانیان


5. بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 96-116

مهدی فرمانیان؛ محمد انصاری


6. تحلیل و نقد دلایل ابوالفضل برقعی درباره قرآن‌بسندگی در هدایت بشر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 85-102

فریدون محمدی فام؛ مهدی فرمانیان


7. بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 111-130

اعظم خوش صورت موفق؛ مهدی فرمانیان


8. نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی