نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری

دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 125-145

رسول رضوی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی