نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 153-174

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری


2. بررسی خوانش تحلیلی ـ انتقادی عالم مثال شیخ اشراق از دیدگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 292-312

وجیهه عادلی؛ مهرداد امیری