نویسنده = �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عصمت انبیا از منظر ابن تیمیه نتایج و آثار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.159402.1702

حمید ملک مکان؛ علی اله بداشتی؛ علی اکبر علیزاده


2. بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 287-305

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلام‌عباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی الله‌بداشتی


3. تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 56-74

کمیل شمس الدینی مطلق؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


5. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی