نویسنده = �������� ���������������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی