نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 105-122

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی


2. واقع‌نگری در دلایل‌نگاری: بررسی تثبیت دلائل ‌النبوة اثر قاضی عبدالجبار همدانی معتزلی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 89-119

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ مهناز کوهی