نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 132-149

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری