نویسنده = ����������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئله «بداء» از دیدگاه فریقین در قرآن و سنّت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

10.22034/jid.2021.160591.1721

عزت‌الله مولایی‌نیا