نویسنده = محمد جاودان
ارزیابی روش‌شناسانه نقد سمهوری بر ابن‌تیمیه با تأکید بر مقوله کفر و تکفیر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 161-179

10.22034/jid.2022.174604.1791

سیدشبیب موسوی؛ حمیدرضا شریعتمداری؛ محمد جاودان


تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 113-135

10.22034/jid.2021.59765.1231

مهدی مسعود؛ محمد جاودان؛ محمد حسن نادم؛ محمد غفوری نژاد