نویسنده = سید حمید جزایری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 29-56

10.22034/jid.2021.99229.1450

مهدی نوروزی؛ سید حمید جزایری؛ حسین رجبی


2. سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (طبقات فوقانی و تحتانی) از منظر مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 85-106

سید حمید جزایری؛ عبدالصمد علی آبادی