نویسنده = ���������� ������
رابطه خلیفة‌الله (انسان کامل) و ملائکه از منظر قرآن و عرفان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 430-454

10.22034/jid.2022.176331.1797

فرشته قنبری صفت مقدم؛ علی فضلی؛ رحمان بوالحسنی


بررسی تطبیقی توقیفیت اسماء و صفات الاهی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 309-334

10.22034/jid.2021.88066.1383

رحمن بوالحسنی؛ علی فضلی