نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jid.2021.239408.2060

حامد شاه رفعتی؛ مهدی درگاهی


2. معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 335-373

10.22034/jid.2021.81769.1352

محمدحسین درافشان؛ مهدی درگاهی؛ حسین رجبی؛ محمد حسین فلاح زاده


4. واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

نسرین فتاحی؛ مهدی درگاهی