نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 335-373

10.22034/jid.2021.81769.1352

محمدحسین درافشان؛ مهدی درگاهی؛ حسین رجبی؛ محمد حسین فلاح زاده