نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 105-122

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی