نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2021.163551.1720

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری