کلیدواژه‌ها = رویکرد غایت‌شناسانه
امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 5-22

صبیحه نباتی؛ طوبی کرمانی