کلیدواژه‌ها = نقل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و ارزیابی مبانی معرفت‌شناختی سلفیه اخوانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-127

حبیب حاتمی کنکبود


2. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی


3. رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباری‌گری یا اخبارگرایی؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-147

نعیمه پورمحمدی