کلیدواژه‌ها = اهل سنت
دیدگاه جریان‌های غیرشیعی درباره فرقه ناجیه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 143-164

10.22034/jid.2022.171994.1772

محمد جواد حاجی ابوالقاسم دولابی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد حاجی ابوالقاسم دولابی


اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 445-469

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالصمد علی‌آبادی


دلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررسی تطبیقی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 375-406

محدثه معینی فر


تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 177-199

سید ولی الله مهدوی؛ حسین رجبی


بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 96-116

مهدی فرمانیان؛ محمد انصاری