کلیدواژه‌ها = انتظار
بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 49-72

سیدابوالحسن نواب؛ مجید شاکر سلماسی؛ سیدیاسین موسوی زاده؛ چمران محمدجعفری