کلیدواژه‌ها = منسوبان پیامبر (ص)
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم «اهل بیت (ع)» و شمول مصداقی آن از منظر علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-56

علیرضا میرزایی