کلیدواژه‌ها = خراسان
نقش نظامی و عقیدتی راوندیه در به‌قدرت‌رساندن عباسیان

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 483-502

10.22034/jid.2023.261039.2122

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی


واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 105-122

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی