کلیدواژه‌ها = مسجد
تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.136688.1589

سید محمود وزیری؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی