کلیدواژه‌ها = شافعی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی


2. آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-145

رسول رضوی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی