کلیدواژه‌ها = امامیه
اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 347-372

10.22034/jid.2021.239408.2060

مهدی درگاهی؛ حامد شاه‌رفعتی؛ مقداد درگاهی


اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 445-469

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالصمد علی‌آبادی


بررسی اصل اولی صلح یا جهاد در اندیشه امامیه و اهل ‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 29-56

10.22034/jid.2021.99229.1450

مهدی نوروزی؛ سید حمید جزایری؛ حسین رجبی


واکاوی حرمت استظلال برای مردانِ مُحرِم از دیدگاه امامیه و حنابله

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 355-373

ابراهیم قاسمی؛ علی مرتضوی مهر


دلالت اشاره در اصول فقه مذاهب خمسه: بررسی تطبیقی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 375-406

محدثه معینی فر


شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن‌تیمیه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 147-168

مهدی فرمانیان؛ عبدالرحیم رضاپور


مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 61-83

عنایت الله شریفی؛ سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمود علوی