کلیدواژه‌ها = کفر
بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


ارزیابی حکم فقیهان معتقد به کفر و نجاست باورمندان به وحدت شخصی وجود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 364-391

وحید واحدجوان؛ سجاد نیکخو


بررسی و نقد ادله روایی بحرانی بر کفر فقهی مخالف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 96-116

مهدی فرمانیان؛ محمد انصاری