کلیدواژه‌ها = تکفیر
بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 127-159

10.22034/jid.2022.114155.1503

نفیسه احمدوند؛ مهدی فرمانیان؛ سید مهدی علیزاده موسوی


ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 95-110

فهیمه فیضی؛ سیدمهدی علی زاده موسوی