کلیدواژه‌ها = ظاهرگرایی
تعداد مقالات: 2
1. عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

علی فتحی


2. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر