کلیدواژه‌ها = ظاهرگرایی
نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر