کلیدواژه‌ها = ابن‌تیمیه
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه آرای ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در نقد تصوف

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 283-307

10.22034/jid.2021.118768.1525

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان


3. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


5. نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 69-84

محمدرضا باغبانزاده امشه؛ محمد هادی غفاری


6. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی


8. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر