کلیدواژه‌ها = ابن‌تیمیه
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه آرای ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در نقد تصوف

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 283-307

10.22034/jid.2021.118768.1525

حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان


3. چیستی انسان و چگونگی تبیین خلافت الهی در اندیشه ابن‌تیمیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-59

فاطمه علمی؛ مهدی فرمانیان


5. نقد رویکرد ابن‌تیمیه در منهاج السنه در باب مقام علمی امام علی (ع) بر اساس متون اهل سنت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

محمدرضا باغبانزاده امشه؛ محمد هادی غفاری


6. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی


8. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر