کلیدواژه‌ها = سنت
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی


2. ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 143-163

امیر دیوانی؛ محسن کربلایی نظر