کلیدواژه‌ها = محمدباقر مجلسی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباری‌گری یا اخبارگرایی؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-147

نعیمه پورمحمدی