کلیدواژه‌ها = حق تعیین سرنوشت
مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 61-83

عنایت الله شریفی؛ سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمود علوی