کلیدواژه‌ها = معتزله
تعداد مقالات: 4
1. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.97331.1442

مصطفی سلطانی؛ هدی صنوبری


2. بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند