کلیدواژه‌ها = نکاح
شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 519-546

10.22034/jid.2022.171233.1768

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری


غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده


بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 407-432

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی