کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره انبیاءعصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.170683.1766

مصطفی سلطانی؛ سید کاظم کاظم موسوی


تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1396، صفحه 143-163

امیر دیوانی؛ محسن کربلایی نظر