کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 3
1. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.97331.1442

مصطفی سلطانی؛ هدی صنوبری


2. مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


3. ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 143-163

امیر دیوانی؛ محسن کربلایی نظر