کلیدواژه‌ها = قرآن
تأویل‌گرایی در اندیشه نصر حامد ابوزید و محمدهادی معرفت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 87-116

10.22034/jid.2022.166279.1741

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1396، صفحه 143-163

امیر دیوانی؛ محسن کربلایی نظر