کلیدواژه‌ها = عشق
تبیین نظری حُب در اندیشۀ اخلاقی ابن‌مسکویه و ابن‌حزم

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 63-83

اصغر سلیمی نوه؛ مریم پوررضا قلی


تحلیل رویکردهای عرفانی ‌ـ اجتماعی سعدی شیرازی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 103-128

رضا الهی‌منش؛ نعیمه ابراهیمی علویجه؛ ایمان امینی