کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 277-293

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف‌نیا؛ علی افضلی؛ یوسف غضبانی؛ رسول مزرئی


خاتم ولایت از دیدگاه امام خمینی و ابن‌عربی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 272-290

رضا بنی‌اسدی


سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 49-68

حامد ناجی اصفهانی؛ مرتضی کربلایی