کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی انتقادی حجیت مکاشفات عرفانی با تأکید بر دیدگاه ابن‌عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 259-276

10.22034/jid.2021.147896.1647

حسن غروی؛ محدثه مهرابی زاده


2. وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 277-293

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف‌نیا؛ علی افضلی؛ یوسف غضبانی؛ رسول مزرئی


3. خاتم ولایت از دیدگاه امام خمینی و ابن‌عربی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 272-290

رضا بنی‌اسدی


4. سید محمد گیسودراز و نقد نظریه وحدت وجود ابن‌عربی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-68

حامد ناجی اصفهانی؛ مرتضی کربلایی