کلیدواژه‌ها = علامه شرف‌الدین
دفاع و تبیین علامه شرف‌الدین از نهضت عاشورا و عزاداری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 53-73

مریم اسماعیلی(سما)؛ نفیسه فقیهی مقدس