کلیدواژه‌ها = نصیرالدین طوسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلامعباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی اله بداشتی


3. اثبات معاد و کیفیت آن: بررسی تطبیقی دیدگاه نصیرالدین طوسی و مولوی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 132-149

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری