موضوعات = مذاهب کلامی اسلام
چگونگی تعلق قدرت الهی به شرور از منظر کلام اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 167-190

10.22034/jid.2024.292075.2230

طیبه خسروی؛ علی اله بداشتی


بررسی مقایسه ای حقیقت نفس از منظر فخر رازی و ابن‌سینا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 191-210

10.22034/jid.2024.326789.2309

فاطمه ملبوبی؛ عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


بررسی و نقد اشکالات عبدالفتاح خالدی بر اندیشۀ توحیدی شیعه در اصول کافی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 241-264

10.22034/jid.2022.283660.2197

سیدعلی رضا فیاضی؛ محمد معینی فر؛ محمد حسن محمدی مظفر


سنجه مدخلیت نیت در عبادت از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 291-320

10.22034/jid.2024.265235.2133

عبدالمحمد شریفات؛ ابراهیم قاسمی


نقد معناشناختی و وجودشناختی دیدگاه فخر رازی در صفات ذاتی خدا

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 83-111

10.22034/jid.2023.236650.2046

رضا نصرتی مومیوندی؛ محمد (جلال الدین) ملکی؛ حسن رمضانی


بررسی و نقد نظریۀ زیادت صفات حق‌تعالی بر ذات او از منظر فخر رازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 113-142

10.22034/jid.2023.261592.2125

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ فاطمه ملبوبی؛ مسعود زین العابدین


ترک اولی و نسبت آن با عصمت پیامبر، با تأکید بر آیۀ اول سوره «تحریم»

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 229-255

10.22034/jid.2023.275743.2166

غلامعلی مقدم؛ نبی اله صدری فر؛ احمد شه گلی


نقش عقل‌گرایی معتزله در شکوفایی و توسعه تمدن اسلامی عصر عباسی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 287-312

10.22034/jid.2023.309753.2272

سید حسن قریشی کرین؛ سیدحسین موسی پور؛ محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی


مذهب‌گویی در شعر شاعران برجستۀ ادب فارسی (از کسایی تا جامی)

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 393-429

10.22034/jid.2023.136949.1591

مهین شمسایی؛ حسن اکبری بیرق؛ محمد رضایی


حدوث یا قِدم نفس: بررسی و تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه سهروردی و ابن‌کمّونه

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 403-429

10.22034/jid.2022.291762.2227

محمد (جلال الدین) ملکی؛ فاطمه اکبرزاده نجار


سلفیه جهادی و تکفیر شیعه بر مبنای عدالت صحابه: بررسی انتقادی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 127-159

10.22034/jid.2022.114155.1503

نفیسه احمدوند؛ مهدی فرمانیان؛ سید مهدی علیزاده موسوی


تحلیل و ارزیابی اندیشه‌های شاه ولی‌الله دهلوی درباره نبوت پیامبر(ص)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 143-165

10.22034/jid.2021.134970.1584

سید محمدمهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 167-191

10.22034/jid.2021.97331.1442

هدی صنوبری؛ مصطفی سلطانی


کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 193-218

10.22034/jid.2021.159008.1701

داوود داداش زاده؛ علی‌رضا نجف‌زاده تربتی؛ وحیده فخار نوغانی