موضوعات = مذاهب کلامی اسلام
تعداد مقالات: 4
1. کلام و تکلم الهی از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jid.2021.159008.1701

داود داداش زاده؛ عیرضا نجف زاده؛ وحیده فخار


2. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.97331.1442

مصطفی سلطانی؛ هدی صنوبری


3. تحلیل و ارزیابی اندیشه های شاه ولی الله دهلوی در حوزه نبوت پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jid.2021.134970.1584

سید محمد مهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


4. دیپلماسی نادر شاه با عثمانی در باب مذهب جعفری با تاکید بر شورای نجف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22034/jid.2021.92509.1414

حسن جوادی نیا