موضوعات = مذاهب فقهی اسلامی
فقه و اجتهاد از دیدگاه البانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2022.259401.2114

یحیی حقانی؛ رضا اسلامی؛ عبدالصمد علی آبادی؛ محمد معینی فر


اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.338538.2334

حسین ابراهیمی؛ احمد رضوانی مفرد؛ قدرت‌ الله نیازی


مطالعه تحلیلی-تطبیقی تقدم لاحرج بر اصالة‌اللزوم در اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.419608.2450

عبدالکریم گل گون؛ هرمز اسدی کوهباد؛ محمد رسول آهنگران


بررسی دیدگاه اهل سنت نسبت به غیبت امام زمان در نگاه شیعه امامیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 35-64

10.22034/jid.2024.183136.1819

ابوطالب محمودزاده؛ حسین رجبی؛ سید جعفر صادقی فدکی


رویکرد فقهای امامیه در جبران خسارت و تلف از ربح در پرداخت خمس

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 461-488

10.22034/jid.2024.336441.2328

علی باغچقی؛ محمدرضا علمی سولا؛ حسین ناصری مقدم


بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 523-566

10.22034/jid.2023.338064.2333

مهرداد سعیدی؛ سعید ابراهیمی؛ محمدمهدی زارعی


تحلیل ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 535-561

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 435-460

10.22034/jid.2022.136688.1589

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 493-517

10.22034/jid.2021.163551.1720

سیدطه حسن نژاد؛ احمدرضا رفیعی؛ جواد پنجه پور


قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 325-345

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی‌مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی


اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 347-372

10.22034/jid.2021.239408.2060

مهدی درگاهی؛ حامد شاه‌رفعتی؛ مقداد درگاهی


بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 373-402

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ کریم کوخایی‌زاده


بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 403-426

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فرزانه مجیدپور


غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده


اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 445-469

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالصمد علی‌آبادی