موضوعات = مذاهب فقهی اسلامی
تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.136688.1589

سید محمود وزیری؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2021.163551.1720

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری


تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 325-345

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی‌مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی


اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 347-372

10.22034/jid.2021.239408.2060

مهدی درگاهی؛ حامد شاه‌رفعتی؛ مقداد درگاهی


بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 373-402

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ کریم کوخایی‌زاده


بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 403-426

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فرزانه مجیدپور


غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده


اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 445-469

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالصمد علی‌آبادی