موضوعات = مذاهب فقهی اسلامی
بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 523-566

10.22034/jid.2023.338064.2333

مهرداد سعیدی؛ سعید ابراهیمی؛ محمدمهدی زارعی


تحلیل ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 535-561

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 435-460

10.22034/jid.2022.136688.1589

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 493-517

10.22034/jid.2021.163551.1720

سیدطه حسن نژاد؛ احمدرضا رفیعی؛ جواد پنجه پور


قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 325-345

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی‌مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی


اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 347-372

10.22034/jid.2021.239408.2060

مهدی درگاهی؛ حامد شاه‌رفعتی؛ مقداد درگاهی


بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 373-402

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ کریم کوخایی‌زاده


بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 403-426

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ فرزانه مجیدپور


غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده


اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 445-469

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمدرسول آهنگران؛ عبدالصمد علی‌آبادی