موضوعات = سلسله‌های تصوف و عرفان
بررسی و تحلیل احکام و شئون ذاتی حق

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 9-34

10.22034/jid.2023.347338.2346

رحمان بوالحسنی


ظرفیت‌های عملی تقریب بین شیعیان و صوفیه اهل سنت پاکستان، به‌ویژه بریلویه

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 233-263

10.22034/jid.2022.140356.1603

محمد بهزاد؛ علیرضا ابراهیم؛ مهدی فرمانیان؛ تقی صادقی


جنید بغدادی و رابطه او با امامان هم‌عصرش از منظر تاریخی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 323-344

10.22034/jid.2022.230489.2023

حسین عباسی؛ محمدمهدی پیروی نژاد


منابع معرفت‌بخش در تربیت عرفانی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 363-384

10.22034/jid.2022.100375.1455

رضا الهی منش؛ سیده زهره سیدفاطمی


بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 7-31

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ محمد جواد شمس؛ رضا الهی منش


بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 53-78

10.22034/jid.2021.90412.1393

علی‌رضا کدخدایی؛ رحمن بوالحسنی


بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 79-98

10.22034/jid.2021.152171.1671

جابر اکبری؛ حامد ناجی؛ سعید رحیمیان