موضوعات = سلسله‌های تصوف و عرفان
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه و ارتباط شریعت، طریقت و حقیقت از منظر صائن الدین ابن ترکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.100375.1455

حسین رحمتی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبگی


2. بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 7-31

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


3. تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ محمد جواد شمس؛ رضا الهی منش


4. بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 53-78

10.22034/jid.2021.90412.1393

علی‌رضا کدخدایی؛ رحمن بوالحسنی


5. بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 79-98

10.22034/jid.2021.152171.1671

جابر اکبری؛ حامد ناجی؛ سعید رحیمیان