تعداد مقالات: 196

2. امّت واحده، تفکر سیستمی الاهی برای تحقق حیات طیبه

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 5-22

صبیحه نباتی؛ طوبی کرمانی


6. بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 7-31

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


7. بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 8-30

حمید کوه پیما؛ محسن قاسم پور


8. معتزله بصره؛ تفاوت‌ها و تمایزها

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 9-26

مصطفی سلطانی


9. واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)


10. نسب خلیفه‌ی نخست فاطمی از نگاه نسب شناسان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-26

مهدی فرمانیان؛ سید علیرضا عالمی


11. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-30

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان


12. نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 9-30

احمد بادکوبه هزاوه؛ فاطمه موسایی


13. واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 9-29

مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ سوسن ولی پور


15. واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 25-40

نسرین فتاحی؛ مهدی درگاهی


16. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر


20. بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 30-54

محمدعلی چلونگر؛ آرمان فروهی؛ هادی بیاتی


21. روش‌شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 31-48

ام البنین خالقیان؛ محمد غفوری نژاد


22. مشروعیت رابطه تقریب مذاهب با حقایق دینی با استناد به قرآن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 32-54

احمد متقی زاده؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


23. تصوف سلفی: پروژه ناهمگون و ناتمام سعید حوی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 33-47

سیدعلی سادات فخر؛ قاسم جوادی


24. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کن کبود؛ علی اکبر بابایی


25. تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ محمد جواد شمس؛ رضا الهی منش