دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی فقهی شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jid.2021.163551.1720

آرزو رشیدی؛ فرزاد پارسا؛ محمدعلی حیدری


2. کلام و تکلم الهی از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22034/jid.2021.159008.1701

داود داداش زاده؛ عیرضا نجف زاده؛ وحیده فخار


3. بررسی مشروعیت نماز نیابتی برای میت از دیدگاه مذاهب فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/jid.2021.152012.1668

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه مجیدپور


4. ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی نسبت به غیبت ولی در عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیائی؛ جلال جلالی زاده


5. اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.174693.1792

فریبا فهامی؛ محمد رسول آهنگران؛ عبدالصمد علی آبادی


6. تاریخمندی متن از منظر معتزله و نومعتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22034/jid.2021.97331.1442

مصطفی سلطانی؛ هدی صنوبری


7. بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه واهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ کریم کوخائی زاده


8. تحلیل و ارزیابی اندیشه های شاه ولی الله دهلوی در حوزه نبوت پیامبر(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jid.2021.134970.1584

سید محمد مهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


9. واکاوی مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22034/jid.2021.159823.1708

علی مستاجران؛ جعفر شانظری


10. بررسی ارزش‌شناسانه پدیده کرامت در عرفان و فرهنگ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


11. دیپلماسی نادر شاه با عثمانی در باب مذهب جعفری با تاکید بر شورای نجف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22034/jid.2021.92509.1414

حسن جوادی نیا


12. اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jid.2021.239408.2060

حامد شاه رفعتی؛ مهدی درگاهی


13. تحلیل اندیشه‌های انتقادی ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jid.2021.59015.1221

مرتضی خسروشاهی؛ رضا الهی منش؛ محمد جواد شمس


14. ارتباط پولشویی با مواد مخدر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی


15. تحلیل ادله عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از سقوط ارزش پول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/jid.2021.173007.1782

علی باغچقی؛ مهدی شوشتری؛ انسیه گلپایگانی


16. بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کار رفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/jid.2021.120213.1530

مهرداد امیری؛ حسین صدیقیان؛ موسی سبزی


17. بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/jid.2021.90412.1393

علیرضا کدخدایی؛ رحمان بوالحسنی


18. بازخوانی اجمالی از فقه کیفری اطفال با تکیه بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/jid.2021.95044.1430

لیلا ملکیان؛ حسین رجبی؛ طوبی شاکری گلپایگانی


19. ( بررسی ، تبیین و تحلیل تصوف در جنون المجانین )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/jid.2021.152171.1671

جابر اکبری؛ حامد ناجی؛ سعید رحیمیان


20. نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون ماهیت کلام الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/jid.2021.160108.1710

عین الله خادمی؛ سیدرضا فاطمی


21. بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلامعباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی اله بداشتی