دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

گونه شناسی اسلام سنّتی در شاخصه عناصر ثابت ومتغییر دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.361785.2365

سید علی بطحایی؛ مهدی فرمانیان؛ ابراهیم قاسمی


تبیین عرفانی قضا و قدر،سرِّقدر وسرِّسرِّقدر در معارف امام علی (علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.183998.1821

سیده الهام امامزاده؛ رضا الهی‌منش


فقه و اجتهاد از دیدگاه البانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2022.259401.2114

یحیی حقانی؛ رضا اسلامی؛ عبدالصمد علی آبادی؛ محمد معینی فر


تاثیر سیاسیون آل بویه در روابط فرق مذهبی با تاکید بر امامیه و حنابله در بغداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.283870.2198

محمدرضا محمودی؛ مهدی یکه خانی؛ مجتبی مهدوی مهر


معیارشناسی استضعاف فکری پیروان فرق و مذاهب اسلامی از منظر روایات اهل بیت (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.286218.2207

علی ایمانی نسب؛ علی الله بداشتی


جریان‌شناسی شیعیان عمان؛ ظرفیت‌ها و موانع ارتقاء مناسبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.288112.2214

مجید بیک زاده علیشاه؛ سیدابوالحسن نواب؛ محمد حسن محمدی مظفر


اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.338538.2334

حسین ابراهیمی؛ احمد رضوانی مفرد؛ قدرت‌ الله نیازی


تحلیلی از مبانی قرآن شناختی نظریه روح معنا و استلزامات آن در فهم واژه های قرآنی با تأکید بر آراء جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.363308.2368

صدیقه صانع زاده؛ مهدیه سادات مستقیمی؛ مرضیه صادقی رشتی


اصول تربیت عرفانی در تضمین سلامت خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.381783.2395

سکینه شورابی؛ علینقی فقیهی؛ سیده زهره سیدفاطمی؛ مصطفی فرهودی


سیر گسترش و تداوم نقشبندیه در آناتولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.414810.2448

اکرم احسانی نژاد؛ حامد ناجی اصفهانی؛ علیرضا ابراهیم


مطالعه تحلیلی-تطبیقی تقدم لاحرج بر اصالة‌اللزوم در اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و حنفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.419608.2450

عبدالکریم گل گون؛ هرمز اسدی کوهباد؛ محمد رسول آهنگران


بررسی اختلاف در مسئله سماع موتی بین دیوبندیه حیاتی و دیوبندیه مماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.427121.2462

سید فواد حسین الحسینی؛ محمدباقر پورامینی؛ رئیس اعظم شاهد


راه‌کارهای غزالی برای برون‌رفت از تکفیر در کتاب فَیصَلُ التَّفرِقَةِ بَینَ الاسلامِ و الزَندَقَةِ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.434799.2470

سید محمد مهدی حسین پور؛ مهدی مسائلی


بالی‌افندی و آموزه «حضرات خمس» در شرح فصوص او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.411582.2443

علی مهدوی بصیر