بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره انبیاءعصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده مذاهب اسلامی

2 ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

10.22034/jid.2022.170683.1766

چکیده

چکیده :

چکیده :

هدف : هدف از این پژوهش ارزیابی نگرش سلفیه به انبیاء و تفاوت این دیدگاه از منظر قرآن کریم می باشد. تحقیق پیش رو به روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی دیدگاه سلفیه در باره موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق آن است که نگاه سلفیه به انبیاء، برگرفته از منابع روایی اهل سنت بوده، با نص صریح آیات قرآن در تعارض است؛ زیرا قرآن انبیا را انسان های مخلَص و الگو و هدایت شده از طرف پروردگار معرفی نموده و تصریح و تأکید بر عصمت انبیاء دارد. نتیجه : اگر انبیاء به همان صورتی که قرآن توصیف می کند ، به مردم معرفی شوند ، موجب جلب اعتماد و الگوگیری از انبیاء گردیده و زمینه هدایت و ثبات قدم در راه انبیا خواهد شد و قطعا اختلاف های موجود در بین مذاهب مختلف تبدیل به انس و وحدت بین مسلمین و همه موحدان عالم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره انبیاءعصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

نویسندگان [English]

  • mostafa soltani 1
  • seyed kazem kazem mousavi 2
1 رئیس دانشکده مذاهب اسلامی
2 djgk
چکیده [English]

Abstract

Goal: The most important mission of all the prophets is to guide people to God Almighty. and bringing humanity to ultimate perfection and divine closure. The purpose of this study is to evaluate the attitude of the Salafis towards the prophets and the difference is in Qur'an's perspective

Method: This is a descriptive-analytical study

Findings: The Salafist view of the prophets is based on Sunni narrative sources, and contrary to the Quranic description, because the Qur'an refers to the prophets as sincere, exalted and guided by God. While Salafis believed in the lack of infallibility of the prophets in action and sin is considered to be the spiritual ascension ; Such a belief diminishes the divine status of the prophets, no difference between the prophets and the ordinary people, not trusting the prophets as obedience , and contrary to the teachings and teachings of the Qur'an , and the prophets' role model for humankind has tarnished life Contrary to the purpose of Ba'ath , and it is the wisdom of God.

Result: If the prophets are introduced to the people as the Qur'an describes them, It has earned the trust and role models of the prophets and certainly the divisions between different religions will become one of unity between Muslims and all the unity of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سلفیت
  • نبوت
  • عصمت
  • انبیاء
  • قرآن