سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نظر به اینکه نشریه پژوهشنامه مذاهب اسلامی بر اساس مجوز شماره 22178 مورخ 30/8/1390 به صورت الکترونیک غیر برخط منتشر می‌گردد و تنها تعداد محدودی از هر شماره چاپ می‌گردد، فایل کامل هر شماره به همراه تصویر جلد نیز بارگذاری شده است تا مخاطبان و مراکز متقاضی نسخه چاپی، هر شماره از نشریه را خود به تعداد لازم چاپ نمایند. جهت دسترسی به شماره‌های این نشریه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://drive.google.com/drive/folders/0B0t2EBs8whtaVmNPNGswQ29VRFk?usp=sharing